Kandidera till SD Stockholm | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kandidera till SD Stockholm

Nomineringsprocessen inför val till förtroendeuppdrag för distriktet Sverigedemokraterna Stockholmsstad är nu i full gång.

 

Senast den 1 januari 2015 skall nomineringar till styrelse samt revision vara valberedningens ordförande tillhanda skriftligen via e-post: oscar.sjostedt@sverigedemokraterna.se

Senast den 1 januari 2015 skall nomineringar till valberedningen vara styrelsen tillhanda skriftligen via e-post: stockholmsstad@sverigedemokraterna.se