Kampanj mot nybygget på kvarteret Plankans innergård | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Kampanj mot nybygget på kvarteret Plankans innergård

Sverigedemokraterna motsätter den våg av förtätningsprojekt som Stockholms innerstad för närvarande är utsatt för av styret i Stadshuset. Vi vill bevara stadens få grönområden. Därför motsätter vi oss det planerade nybygget på kvarteret Plankans innergård på Södermalm. Efter vår partiledare Jimmie Åkessons vårtal lördag 26 april på närbelägna Långholmen fortsatte flygbladsgruppen till kvarteret Plankan för att dela ut blad som klargör vår ståndpunkt till samtliga ca 350 hushåll i kvarteret – där just inga alls tycks vilja ha nybygget. Efter en framgångsrik utdelning i trappor och brevlådor samlades vi på barnens lekplats som man alltså vill ta bort, och ersätta med ytterligare bostadshus. De boende i kvarteret Plankan ska veta att Sverigedemokraterna i Stockholms stad tar deras parti!

Utdelning Plankan

Rickard Wall
Ledamot SD Stockholms stad