Invandring | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Invandring

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Anpassa invandringen efter stadens behov och möjligheter

  • Redovisa kostnaderna och vinsterna för invandringen årligen

  • Avskaffa integrationspolitiken och ersätta den med en anpassningspolitik

  • Ge mer resurser till kvinnor och barn som är utsatta för hedersrelaterat förtryck

  • Storsatsa på ett kommunalt återvandringsbidrag

  • Erbjuda utbildning till invandrare som vill återvandra

  • Dra in skattefinansierade välfärdstjänster för illegala invandrare

  • Ersätta kravlösheten med tydliga förväntningar på invandrare

Det är viktigt att skilja mellan olika typer av invandring. Beroende på invandringens karaktär får den olika effekter på det svenska samhället. På den tiden då invandringen till Sverige bestod av arbetskraft från kulturellt närliggande länder var de problem vi ser idag icke-existerande. Problemen har uppstått som en följd av att kursen lades om till förmån för en oansvarig invandringspolitik med fokus på asyl- och anhöriginvandring.

 

Vår linje är att asyl- och anhöriginvandring ska minskas kraftigt, samtidigt som kravlösheten ersätts med tydliga förväntningar på anpassning. Invandringspolitiken på riksplanet beslutas i Sveriges riksdag, men vi i Stockholms stad väljer omfattningen av invandringen till kommunen.