Invandring | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Invandring

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Anpassa invandringen efter stadens behov och möjligheter

  • Redovisa kostnaderna för invandringen årligen för skattebetalarna

  • Gör svensk kultur mer lätt tillgängligt i segregerade förorter

  • Ge mer resurser till kvinnor och barn som är utsatta för hedersrelaterat förtryck

  • Erbjuda de som önskar återvandra ett kommunalt återvandringsstöd

  • Människor som har invandrat ska anpassa sig efter vår jämställdhet och inte tvärtom

  • Dra in skattefinansierade välfärdstjänster för illegala invandrare

  • Ersätta kravlösheten med tydliga förväntningar på människor som har invandrat

Invandringspolitiken på riksplanet beslutas i Sveriges riksdag, men vi i Stockholms stad väljer omfattningen av invandringen till kommunen. Det är viktigt att skilja mellan olika typer av invandring. Beroende på invandringens karaktär får den olika effekter på det svenska samhället. På den tiden då invandringen till Sverige bestod av arbetskraft från kulturellt närliggande länder var de problem vi ser idag icke-existerande. Problemen vi nu ser runtom i Sverige och inte minst i många förorter har uppstått som en följd av att kursen lades om till förmån för en oansvarig invandringspolitik med fokus på asyl- och anhöriginvandring.

Vår politiska ståndpunkt är att kravlösheten på de människor som har invandrat ersätts med tydliga förväntningar på anpassning till majoritetssamhällets normer och värderingar. Människor som önskar återvandra till sitt hemland ska få hjälp och stöd till att göra så. De som förbinder sig att återvandra ska kunna ges stöd i form av bidrag och/eller en kortare arbetsmarknadsutbildning som lär ut ett yrke som den inhemska arbetsmarknaden efterfrågar.