Inför kommunfullmäktige den 25:e januari   | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Inför kommunfullmäktige den 25:e januari  

 

Spetsiga frågor till ansvariga borgarråd i Stockholm om sexuella ofredanden och övergrepp i Kungsträdgården och på Eriksdalsbadet

Det var Sverigedemokraternas intentioner, att under frågestunden ställa ansvariga i staden till svars för de skandaler rörande sexuella övergrepp och trakasserier som nyligen avslöjats. Nu blir det inte så då ansvariga borgarråd Roger Mogert och Emilia Bjuggren, båda Socialdemokraterna, väljer att ta ledigt under frågestunden i Kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna har nämnt det förut; vänstermajoritetens agerande är ett förakt för demokratin och inte minst för de barn som har ofredats.

Nu kommer dessa frågor att ställas istället

Skolförvaltningen kommer att låta sätta upp ett 20-tal skolpaviljonger på skolgårdar, även på flera håll i innerstan. Allt för att kunna meddela undervisning till drygt 4000 flyktingbarn i åldern 6-25 (?) år. De provisoriska paviljongerna förhyrs för åtminstone 400 mnkr under de närmaste fem åren.

SD i Stadshuset kommer att väcka några frågor om finansieringen – vilken, som sedvanligt, sker på skattebetalarnas bekostnad. Läs mer i länken nedan;

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stockholm-bygger-skolpaviljonger-for-4200-nyanlanda-elever/aRKpah!EmKAJTKtAqkSjmGzv8EMXw/

Vid frågestunden kommer SD ta upp Stockholms stads agerande när man 2009 felaktigt sa upp arrendet för Rådhusrestaurangen.  När nu Högsta domstolen sagt sitt kostar missen Stockholms stad 200 milj. kronor i skadestånd och räntor.

Dessutom växer staden och det skall byggas nytt på många håll

Det är mycket som skall byggas nytt och byggas om. Hagaområdet söder om nya Karolinska är föremål för expansion. Ganska krångligt och dyrt eftersom gränsen till Solna går där och medför behov av fastighetsbyten. Dessutom finns det en mängd tunnlar som ställer till det. En stor del av nybyggandet består av kontor, och för dem som vill bo i området kommer en tjock plånbok att krävas.

Värtavägen, mellan Valhallavägen och Gärdet skall få cykelbana; 60 mnkr kostar det. Slakthusområdet försvinner och livsmedelshanteringen flyttas ut till Farsta, där staden satsar två miljarder på infrastruktur mm som man dock räknar med att få igen av industrin. Liljevalchs konsthall renoveras och byggs till – behövligt, men hur vackert det är, blir nog föremål för diskussion.  Hammarby Sjöstad är populärt att bo i och de sista av de gamla industriområdena försvinner.  Byggherrarna vill kunna tjäna på varje kvadratmeter och risken är att förtätningen, d.v.s. avstånden mellan husen, inkräktar på trivseln.

Fullmäktige tar också beslut om en s.k. sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Den rör samarbetet och gränsdragningen mellan Landsting (sjukhus m.m.) och Kommun (eftervård, hemstjänst). Utmärkt i och för sig, men verkligheten tycks ändå ständigt ta över – plats finns inte för de gamla på sjukhusen och hemtjänsten klarar inte av de svåra hemskickade fallen.

 

Sverigedemokraterna i stadshuset önskar alla medlemmar en trevlig helg