Inför kommunfullmäktige 8 februari | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Inför kommunfullmäktige 8 februari

Upprustning av Stadsbiblioteket blir en het fråga.

Vi sammanträdet den 8 febr behandlas bl.a. följande frågor.

Verksamhet med sprututbyte för narkomaner – förlängning.

SD anser att den omdiskuterade verksamheten skall få fortsätta. Visserligen blir inga narkomaner botade av utbyten, men rena sprutor minskar risken för HIV och blodsjukdomar som hepatit, och en allmän minskning av risken för smittsamma sjukdomar är till fördel även för icke narkomaner, exempelvis vid operationer. Det är dock viktigt att ordningen kring mottagningar upprätthålls så att den speciella patientgruppen inte stör i omgivningen.

Stadens upphandling och inköp

Den rödgrönrosa majoriteten har lagt ner mycket arbete på program för upphandling och inköp. Detta är skrivet med en politisk vinkling för att uppnå olika sociala- miljö- och arbetspolitiska mål som går utanför gällande lagstiftning. Det blir betungande för mindre företag när det ställs krav på t.ex. lärlingsanställningar. Den antidiskriminerings klausul som redan finns skärps. Höga viten skall kunna utgå om företaget inte har en jämställdhetsplan som är OK eller utför aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Dessutom skall företaget avge en sanningsförsäkran om att man ” skött sig” enligt ovan. Detta program mm kan SD inte godta.
Inom privat skola, vård och omsorg skall finnas en rätt för anställda att gå till media med klagomål på det företag där man är anställd. I offentlig verksamhet gäller detta redan. SD är berett att acceptera förslaget som ligger i tiden.

Upprustning av Stadsbilioteket vid Sveavägen/Odengatan.

Det står klart att Stadsbiblioteket från 1928 behöver en genomgående renovering, inte minst gäller det de tekniska installationerna. Frågan är emellertid vilka ombyggnader och tillbyggnader som skall ske i övrigt. Allt detta skall nu ytterligare utredas – alltså inga definitiva beslut.. En fråga bland flera är ett förslag att som innebär att biblioteket skall ”lägga beslag” på de nuvarande flyglarna med s k basarer. Kostnadsbilden ter sig också oroande. SD i Stadshuset vill gärna ha synpunkter, mejla martin.westmont@sverigedemokraterna.se.

Övrigt

SD har nu till Förvaltningsrätten överklagat (smyg)beslutet att på ett stort antal skolgårdar bygga skolpaviljonger för 4.200 flyktingbarn. Tyvärr var samtliga partier överens om detta ganska så uppseendeväckande beslut (anm. SD är inte representerat i utbildningsnämnden)
När det gäller Nobelhuset är SD avvisande till såväl utformning som placering. För den planerade ombyggnaden av olika Stureplansbyggnader kan SD inte godta de nuvarande mycket omfattande planerna som leder till att under många år lamslås affärs-och nöjesliv runt Stureplan och vari bl.a. Sturebadet lär försvinna.
SD sitter som bekant inte i t.ex. byggnadsnämnden, men kommer vid tillfälle att i kommunfullmäktige driva sina åsikter.