Frågan om Slussens framtid måste avgöras i en folkomröstning | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Frågan om Slussens framtid måste avgöras i en folkomröstning

Låt stockholmarna avgöra hur Slussen ska se ut

Slussen

Frågan om Slussens framtida utseende borde avgöras genom en folkomröstning, menar SD Stockholms stad som här presenterar sin syn på den högaktuella frågan. Artikeln har skickats till alla större tidningar men refuserats. Sprid gärna budskapet vidare, då det inte tycks få utrymme på annat håll. Än är det inte för sent att säga ifrån.

Debatten om Slussen har nu pågått under väldigt många år och åsikterna är minst sagt många. Det vi kan vara överens om är att det är en fråga som engagerar inte minst i Stockholm. En fråga som vi i Sverigedemokraterna ställer oss är vad som är viktigast, att arkitekter får sätta sin personliga prägel på vår huvudstad eller att det förslag som flest stockholmare stödjer blir verklighet?

Det vi tycker är viktigt att man inte glömmer bort i debatten är att Slussen är ett kulturmärke inte bara för Stockholm utan för hela Sverige. Slussen anses av flera experter vara genialisk och trafiklösningen är helt världsunik. Kritik som framförts om Slussen handlar ofta om slitage och att det förfaller, svar ja så blir det när man inte rustar upp och renoverar och det är inget som är unikt med just Slussen. Lika självklart är att Slussen skulle se helt fantastisk ut om man renoverar på ett sådant sätt så att det nuvarande utseendet och charmen bevaras i så stor utsträckning som är möjligt.

Sverigedemokraterna Stockholms stad anser att det är viktigt att vi slår vakt om de kulturklenoder vi har kvar i Stockholm. Många minns nog rivningen av klarakvarteren där Socialdemokraterna rev gamla palatsliknande hus för att istället bygga nytt. På många sätt ett övergrepp på vår stad och nu är det tyvärr dags igen med Alliansen vid makten.

Mark- och miljödomstolen har nu stoppat det planerade bussgaraget i Katarinaberget. Domstolen har konstaterat att Stockholms stad har brustit på ett flertal punkter i handläggningen. Detta fast stadens experter redan 2004 avrådde från ett bussgarage i Katarinaberget, med denna vetskap så väljer Alliansen ändå att gå vidare. Ett av många exempel som visar på hur dåligt skött hela Slussenprojektet är.

Måste det bli som vi vill? Absolut inte men vi tycker att en sån här stor fråga bör avgöras med en folkomröstning. Vi tycker det är enormt viktigt att en majoritet av stockholmarna får bestämma hur Slussen ska se ut och att inte beslutet lämnas över till politiker där en eller ett par tyvärr verka lida av storhetsvansinne. Det finns alternativa förslag som både förkortar byggtiden med flera år och som sparar 2-4 miljarder av skattebetalarnas pengar, pengar som väl behövs inom andra områden. Sverigedemokraterna kommer göra vad som är möjligt i Stadshuset för att stockholmarna ska få avgöra Slussens framtida öde.

Vi trivs rätt bra med hur Stockholm ser ut idag, vi vet att många stockholmare gör det också. Vi har inga ambitioner att Stockholm ska se ut som Bryssel, därför är vi emot att man förtätar staden och bygger i de få grönområden som finns kvar. Turister från hela världen kommer till Stockholm för att vi lever i en unik stad med öppna vattenytor mitt i staden, detta vill nu andra partier i Stadshuset förstöra bland annat genom att bygga höghus på Slussens öppna ytor. Men vi som tycker om vår stad som den är har fortfarande möjlighet att säga ifrån.

Martin Westmont
Ledamot SD Stockholms stad