Fädernes Kyrka | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Fädernes Kyrka

Fädernas Kyrka – Riksförbund

 

Ordförande för Fädernes Kyrka Stockholms Stift Dan Kareliusson berättar:

Fädernes Kyrka är ett förbund inom Sverigedemokraterna

Partiet har inte tidigare haft någon kyrklig organisation. Intresse för att bilda ett förbund har däremot funnits länge bland oss kyrkligt intresserade. Vid landsdagarna i Göteborg hade vi informella möten och beslöt oss för att samlas till ett bildandemöte. Av det följde att vi intresserade från olika delar av landet samlades i Stockholm på riksdagskansliet i april 2012 och bildade Fädernas Kyrka Riksförbund. 

Mötesordförande vid första mötet var Mikael Jansson. Till ordförande för förbundet valdes David Lång, Stockholm, och till vice ordförande valdes Arnold Boström, Huddinge.

Vid kyrkovalet år 2013 ökade SD Fädernas Kyrka sin representation i kyrkans högsta beslutande organ, kallat kyrkomötet,  från sju till femton mandat. SD Stockholms Stift representeras av David Lång och Dan Kareliusson.

Fädernas Kyrka Stockholms stift
I mars 2013 samlades vi kyrkointresserade i Stockholms stift till ett möte och tog beslut om bildande av Fädernas Kyrka Stockholms stift. Till interimsstyrelsen valdes som ordförande Dan Kareliusson och vice ordförande Arnold Boström, ledamöter Monica Tedestam Berglöw, Per Carlberg och Karl Otto Samson.

Vid kyrkovalet ökade SD i stiftsfullmäktige från två till fyra mandat. Invalda blev Monica Tedestam Berglöw, Arnold Boström, Roland Gustavsson och Dan Kareliusson. Förste ersättare är Per Carlberg.

SD Fädernas i Stiftet ställde upp i sex stycken församlingar på det lokala planet och fördubblade antalet mandat. Mandaten nu är som följer: Farsta 2, Huddinge 3, Hägersten 1, Sundbyberg 2, Tyresö 2, och Västermalm 2 ( Kungsholmen ).

Årsmöte
Vid årsmöte i mars diskuterades bland annat att nå ut till intresserade SD medlemmar och att vi aktivt skall deltaga vid partiets olika arrangemang. Vi kommer som exempel att för första gången framträda som egen organisation vid OU- dagarna i Västerås. Valberedningen yrkade på omval av interimsstyrelsen med uppgift att aktivera intresserade och verka för mer information om organisationen. Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.

Den omvalda stiftsstyrelsen är:
Ordförande Dan Kareliusson, vice ordförande Arnold Boström, ledamot Monica Tedestam Berglöw, Karl Otto Samson och Per Carlberg.

Intresserad eller har frågor? Hör av dig till Dan Kareliusson: dan.kareliusson@sverigedemokraterna.se