Distriktsstyrelsen 2017-2018 | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsstyrelsen 2017-2018

SD Stockholms stads valda styrelse för 2017

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för fortsatt förtroende!

Efter det mest välbesökta årsmötet i distriktets historia, och med en förkrossande majoritet, fick Nystart Stockholm med ordförande David Lång i spetsen förnyat förtroende att förbereda distriktet inför valrörelserna 2017 och 2018.

Valberedningens förslag röstades igenom och styrelsen består nu av följande sammansättning:

Ordförande: David Lång
Vice ordförande: Jakob Eriksson
Andre vice ordförande: Jenny Ribsskog

Ledamöter:
Dan Kareliusson
Peter Wallmark
Katja Nyberg
Madeleine Eriksson
Martin Westmont
Leif Söderström

Suppleanter:
1. Linnéa Cortés
2. Per Ossmer
3. Lotta Nordfeldt
4. Inge Pihlström
5. Tobias Karlsson
6. Per Sefastsson

Ett stort tack till alla volontärer, och ett särskilt stort tack till Ungsvenskarna som starkt bidrog till att medlemmarna kunde lämna mötet med ett leende på läpparna.