Dags att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Dags att kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet

I ett led att få stadens styrande politiker att säkerhetsställa att tolkar har adekvat utbildning så har vi lämnat in en motion som behandlar de kostnader och den problematik som omger anlitandet av tolkar i stadens verksamhet.

Läs motionen i sin helhet genom att klicka här

Svaret på vår motion samt vårt yrkande i kommunstyrelsen kan du läsa här