Budgetsammanträde i stadshuset 18 och 19 november | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Budgetsammanträde i stadshuset 18 och 19 november

SD enda parti som inte vill höja kommunalskatten

budgetframsida

Vid budgetsammanträdet nästa vecka föreslår SD oförändrad skatt. Allianspartierna godtar den rödgrönrosa majoritetens förslag till höjning med 22 öre.

 

För att kunna bibehålla den gällande skattesatsen vill SD att det sker reduceringar i majoritetens budget. SD vill spara på följande poster:

 • Socialnämnden 35 mnkr (Immigrantvälkomnandet – där staden tar emot tusentals personer – kommer med säkerhet medföra att majoritetens budget spricker – men det är en annan fråga)
 • Stadsdelsnämnder 90 mnkr
 • Hemspråksundervisning 250 mnkr (den största besparingen i SD:s budgetförslag)
 • SL-kort 50 mnkr (SD menar att det inte är rimligt att många nyanlända, ofta med försörjningsstöd, också får SL-kort. Hellre då till låginkomstpensionärer)
 • Avskaffande av tolkar i hemvården 15 mnkr
 • Kultur 30 mnkr (kultur som ingen vill betala för skall inte subventioneras)
 • Plus 15 mnkr för en heltäckande utredning om invandringens kostnader för staden (f.n. är det omöjligt att från stadens olika verksamhetsfält få adekvata upplysningar)

 

I övrigt lägger SD bl.a. förslag om att:

 • Skolläkare skall finnas på plats i större skolor någon gång i veckan.
 • Duktiga, begåvade barn skall kunna gå i särskilda klasser så att de slipper bli störda av ointresserade, saboterande elever.
 • Äldreboende skall kunna erbjudas alla över 85 år.
 • Etniska föreningar inte skall få stöd av staden (Om norrmän, afghaner, eller vilka de nu är, vill träffas så är det upp till dem, men staden har ingen anledning att stödja en sådan verksamhet)
 • Dubbdäck på sikt genom ekonomiska styrmedel försvinner i Stockholm (Pågående forskning visar att partiklar från dubbdäck i lungorna är långt farligare än att andas in koldioxid eller kvävegaser från trafiken).

Läs vårt budgetförslag här!

 

Vill du veta mer om budgetprocessen och se övriga partiers förslag, gå in på http://www.stockholm.se/budget