Budgetdebatt i Stadshuset | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Budgetdebatt i Stadshuset

I förra veckan (16, 17 nov) förekom den årligen återkommande debatten om stadens budget för i först hand år 2017.  Vänstermajoritetens förslag till budget gick som väntat igenom på alla punkter. SD hade som bekant i likhet med oppositionspartierna presenterat en egen budget, något som kräver månader av arbete.

Den frågvise kan givetvis ställa frågan – tjänar det något till med att långt in på natten hålla på med debatter där utgången ändå är given – trots vältaliga anföranden?

Både Ja och Nej. Enbart på några få områden såsom rätten till vinst för privata  skolor och i välfärden  skiljer sig den borgerliga oppositionen mera markant från majoriteten. Annars är man överens om det mesta, d v s att Stockholm skall utvecklas till, som det heter, ”En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad” – minst sagt diffusa begrepp. Följden blir att lilla SD, i vart fall emellanåt, framstår som de enda oppositionella mot vänstern i fullmäktige.

Värdet med budgetdebatten ligger nog framförallt i att det sker en genomgång av vad Staden och dess tjänstmän sysslar med.

Det talades mycket om nya bostäder och det excellerades i statistik. Borgarnas stående argument var att det var de som åstadkommit pågående nybyggnation. På sätt och vis är det sant eftersom tiden från påbörjade planprocesser till färdigt hus kan vara tio år. Huvudfrågan: Hur skall man bygga snabbt och framförallt billigt? – hade ingen något bra svar på.

Varje dag avslutas med omröstningar över olika yrkanden. Som nämnts så fick alla dessa en utgång, d v s avslag på den borgerliga alliansens och SD:s olika förslag.

Spelet kring omröstningarna saknar inte intresse. Om ett förslag från ett alliansparti inte gillas av övriga i alliansen så röstar de övriga inte emot utan blankt.

M har i media gått ut med att man numera vill förbjuda tiggeriet i Stockholm.  Det låter för bra för att vara sant – och är heller inte sant. Den motion man nyligen lagt i Kf är bara en hemställan till regeringen och SD:s klara yrkande i torsdags om förbud vågade inte M ansluta sig till utan röstade blankt.

Övriga partier sa som väntat Nej.

 

Per OssmerPer Ossmer
Gruppledare SD
Stockholms stads kommunfullmäktige