Arbetet i Stadshuset | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Arbetet i Stadshuset

Här är några motioner från kommunfullmäktigegruppen som har fått uppmärksamhet under mandatperioden

Motioner