Äldrevård och funktionsvariation | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Äldrevård och funktionsvariation

Sverigedemokraterna Stockholms stad vill

  • Möjliggöra för fler äldre att nyttja boendeformen trygghetsboende

  • Att all personal på äldreboenden ska tala god svenska

  • Sänka taxorna inom kollektivtrafiken för stockholmare som fyllt 65 år

  • Tillföra ekonomiska medel för att höja kvaliteten på den mat som serveras till våra äldre

  • Ge företag lönebidrag för att anställa personer med funktionsvariationer

  • Ta krafttag mot bidragsfusket med assistansersättning

  • Införa fler gruppboenden

  • Höja bidragen till resursskolor

Den som har slitit hela sitt liv, med förvärvsarbete såväl som arbete i hemmet, förtjänar en värdig ålderdom. Våra äldre har rätt till vördnad och respekt från de yngre generationerna och samhället i stort. I Sverigedemokraternas Stockholm är äldrepolitiken inriktad på att tillgodose de äldres olika behov samt att bygga broar mellan generationerna. Våra äldre är en resurs och ska behandlas som de samhällsbyggare och hjältar de många gånger är. Äldre i Stockholm ska ha rätt till trygghet, livskvalitet och välsmakande mat.

Fysisk och ekonomisk trygghet är grundläggande förutsättningar för ett fungerande och fullvärdigt liv. Detta gäller för alla människor, men inte minst när man kommit lite till åren. Trygghet för våra äldre kan handla om många olika saker, alltifrån detaljer som att få hjälp med enklare sysslor i vardagen till livsavgörande frågor som möjligheten att vid behov få akut hjälp. Att exempelvis underlätta för den som, med viss hjälp, vill bo kvar hemma med att förebygga olyckor är inte bara medmänsklighet, det är också ekonomiskt klokt.

På samma sätt som äldre kan möta problem utifrån fysiska omständigheter så finns det många människor som har liknade problem utan att för den skull vara till åren. Personer med olika funktionsvariationer i Stockholms stad ska med vår politik ges alla möjligheter till ett fullgott liv. Samhället har ett ansvar att hjälpa alla att leva och arbeta efter förmåga.