Motion om att genomföra en genomgripande lägenhetsinventering av kommunens lägenheter | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Motion om att genomföra en genomgripande lägenhetsinventering av kommunens lägenheter

Datum:19 juni, 2019 Kategori:,

Ett av Stockholms största problem är bostadsbristen. Stockholm har en akut bostadsbrist och en bostadskö på nästan 650 000 individer. En grupp som har drabbats mycket hårt är våra unga som kommer allt längre och längre bort från bostadsmarknaden. Bristen på bostäder får också förödande konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i Stockholm.

Samtidigt kan vi se att en större andel av de som har ett lägenhetskontrakt, väljer att hyra ut sin lägenhet i andrahand, vilket ibland görs otillåtet. Hyreslägenheter har blivit en handelsvara där kontraktsinnehavaren kan tjäna stora pengar på andra människors akuta behov av bostad.

Flera fastighetsägare runt om i landet, som har gjort inventeringar för att se över renoveringsbehoven i bestånden, har upptäckt att den egentliga kontraktsinnehavaren hyrt ut lägenheten otillåtet. I vissa extrema fall har det bott eller varit skrivna mellan 15-20 personer i en lägenhet.

Det har även visat sig att flertalet av dessa personer vistas illegalt i landet och även arbetar på den svarta arbetsmarknaden. Detta resulterar att både kommunen och staten förlorar stora skatteintäkter samtidigt som svart arbetskraft tränger undan legal arbetskraft.

När onormalt många personer bor i en lägenhet som är anpassad för betydligt färre, blir behovet av underhåll betydligt större än förväntat då slitaget blir onaturligt högt. Det leder i sin tur till stora oförutsedda kostnader för fastighetsägarna och i slutändan för skattebetalarna. Stora förlorare är också de bostadssökande som på ett korrekt sätt försöker få ett hyreskontrakt genom att stå i bostadskön.

 

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Att Stockholms stads kommunala bostadsbolag (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) får i uppdrag att genomföra en omfattande lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen

 

Stockholm den 9 april 2019

Peter Wallmark