19 februari – en segdragen tillställning i kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Stockholms stad

19 februari – en segdragen tillställning i kommunfullmäktige

Sammanträdet i måndags pågick till dess att klockan närmade sig 12-slaget. Men det var också viktiga ärenden som klubbades.

Frågestund

Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det kloka i att låta kinesiska/Hongkong baserade bolag sköta Stockholms hamn och den blivande storhamnen i Nynäshamn. Kinas expansion i snart sagt hela världen har väckt många undringar hos SÄPO och hos utländska säkerhetstjänster. Det blev ett icke-svar från ansvarigt borgarråd.

Översiktsplan

Viktigast för framtiden är den nya översiktsplanen för Stockholms stad. Den ska i stora drag styra byggandet i det växande Stockholm med beräknade 300.000 nya stockholmare 2040. Visionerna är en sammanhängande stad, god offentlig miljö, klimatsmart etc. Focusområdena är Farsta, Kista-Järva, Hagsätra – Rågsved och Skärholmen. Efter en lång diskussion med förslag om diverse ”rättelser” antogs majoritetens förslag.

Nytt skolprogram

Ett nytt skolprogram som nu inkluderar förskolan antogs. Likvärdigheten, det vill säga en god och likvärdig utbildning, oavsett var eleverna bor, var det bärande temat. (Hur det blir med placeringar, bussning av barn vet ingen).

Förstärkning längs Söder Mälarstrand; Pålsundet

Södra stranden av Pålsundet (mellan Långholmen och Södermalm) är en idyll med sina bryggor och båtar. Här måste enligt både majoriteten och alliansen träden huggas ner, omfattande schaktningar genomföras, och betongfundament användas – allt för att undvika sättningar och jordskred vid kompletterande cykelbanor och biltrafik.  Förvånande var att miljöpartiet helt slöt upp bakom majoritetens linje. Diskussionen blev något förvirrad, vilket ledde till att Sverigedemokraterna såg sig föranlåtna att rösta på avslag då man ansåg ingreppen kring Pålsundet var allt för omfattande.

Trygghets- – och säkerhetsprogram

Inget ämne har väl som rubricerade diskuterats lika ofta i fullmäktige.

Nu fanns ett programförslag att ta ställning till. Både majoriteten och alliansen kör med samma gamla lok på samma gamla spår, det vill säga fler poliser, ordningsvakter (här bråkades om vem som föreslår flest), fler kameror. Men framförallt förebyggande socialt arbete, eller med andra ord mer resurser till socialtjänsten. Sverigedemokraterna ansåg att polisen inte ska ta ett steg tillbaks. Man borde ta lärdom från specialpolis i Frankrike, Guardia Civil i Spanien och Karabinjärer i Italien. Eftersom mycket när det gäller trygghet och säkerhet ligger utanför den kommunala kompetensen blir debatten i fullmäktige lite av ett självspelande piano med bara en melodi.

Östermalms saluhall

Nu var tiden långt liden och återstående byggnadsärenden m.fl. gick snabbt.

I ett ärende: Upprustning och renovering av Östermalms saluhall där kostnaderna stiger mot miljarden framförde Sverigedemokraterna berättigad kritik mot dålig planering, dålig organisation, dåliga förberedande tekniska undersökningar mm. Precis som köttbärarna i statyn på Östermalmstorg bär sina bördor måste dock skattebetalarna fortsätta att bära sina bördor. Projektet kan inte stoppas.

 

Per Ossmer, KF