Sverigedemokraterna Stockholms stad | Sverigedemokraterna Stockholms stad

Sverigedemokraterna Stockholms stad

Välkommen till Sverigedemokraterna Stockholms stad

Distriktsordförande

Peter Wallmark
peter.wallmark@sd.se

Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad

stockholmsstad@sd.se
08 – 452 95 80

SD Stockholms stad
Box 4321
102 67 Stockholm
 • Ny distriktsordförande för SD Stockholms stad

  Av westmont den 26 mars, 2018
  0

  Under lördagen den 24 mars valde medlemmarna Peter Wallmark till ny distriktsordförande för SD Stockholms stad. Peter får nu uppdraget att leda partiets stockholmsdistrikt under den kommande valrörelsen.

  Antalet ledamöter i styrelsen har också utökats, styrelsen består nu bland annat av alla våra sex kretsordföranden, representanter från kvinnoförbundet, ungdomsförbundet och kommunfullmäktige.

 • Kommunfullmäktige 19 mars – vinterkylan hade en dämpande inverkan på temperaturen i debatten

  Av westmont den 22 mars, 2018
  0

  Interpellationer

  Interpellationerna (d v s skriftliga frågor) var så där 1,5 år gamla men fortfarande aktuella. En handlade om tvångsgiften utomlands av mestadels unga invandrarflickor. I debatten frågande SD vilka resultat kommunens alla påstådda och dyra satsningar gett, d v s hur många tvångsgiften som avvärjts. Inget svar kunde lämnas av styrande politiker.

  En annan fråga gällde höjda lärarlöner för att erhålla de bästa lärarna i problemområden. (anm. läsaren skall vara medveten om att flera miljarder extra satsas på skolorna i dessa områden jämfört med innerstadsskolor). SD poängterade principen ”läraren skall vara bäst i klassen” och menade att lektorer borde anställas i gymnasierna i långt högre utsträckning än för närvarande.

   

  Frågestund

  Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det finns några mätbara resultat av Lugna Gatans verksamhet. Lugna Gatan som ligger under Fryshuset har av Stockholms stad tilldelas ytterligare pengar. Finansborgarrådet Karin Wanngård ansåg att verksamheten var bra, dock finns det ingen statistik att ta del av, utan finansborgarrådet verkar helt och hållet gå efter Fryshusets egna beskrivning om att verksamheten gör skillnad.

   

  Beslutsärenden

  I många beslutsärenden förekom ingen debatt. När det gällde avfallshantering i Stockholm kan det dock vara bra att veta att fr o m nu har boende i ett flerbostadshus rätt att minst två gånger per år få en container för grovavfall  ställd utanför porten (§ 35 i föreskrifterna).

  Fatbursparken och Johan Helmich Romans park ligger i anslutning till Medborgarplatsen och parken vid Bofills båge. Fatbursparken och Romans park  har grävts upp på grund av stambanan och senare övertäckts. Nu ville staden bygga bostadshus på delar av den övertäckta marken, vilket självfallet skulle minska ytan för friluftsaktiviteter.

  SD och Cp sa nej, men det hjälpte inte.

  Frågan om renovering eller flyttning av Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan var uppe för 10:e gången under alla år (nästan) och alla gamla argument åberopades i högt tonläge. Den intresserade hänvisas till vår krönika 19 februari på denna hemsida. Beslutet blev att Nämndhuset skall ligga kvar och renoveras. Det kan noteras att alliansen för sitt förslag om flyttning till exempelvis Skärholmen åberopade ideologiska skäl (hjälpa förorter).

   

  Motioner

  Eftersom motionerna avverkades förhållandevis snabbt blev det tid över för motionerna. En motion (M) handlade om meningsfull fritid för barn och ungdom när skolan var slut. SD har också på tur en motion med liknande rubrik (nr 2016:103). Både SD och M vill kunna erbjuda aktiviteter som ökar barns och ungdomars fysiska och psykiska välmående, det må vara ridning, fotboll, programmering mm. Vänstermajoriteten gjorde ett stort nummer av att extra aktiviteterna kunde innebär krav på privata bidrag och övergick till en klasskampsretorik. Motionen (M) avslogs.

  Slutligen så förekom en motion om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn av fribytaren Wall. Den gällde kommunens eventuella  rätt till åtgärder och som väntat fälldes från vänsterns sida tårar i talarstolen. Motionen må ha haft sitt berättigande men tiden och de många senare politiska besluten hade sprungit ifrån den. Eftersom Wall hela tiden hänförde sig till den så kallade Solnadomen med de islamiska nämndemännen, vilken inte hade med saken att göra, blev det hela ganska så förvirrat. Motionen avslogs.

  Per Ossmer, gruppledare KF

   

 • 19 februari – en segdragen tillställning i kommunfullmäktige

  Av westmont den 21 februari, 2018
  0

  Sammanträdet i måndags pågick till dess att klockan närmade sig 12-slaget. Men det var också viktiga ärenden som klubbades.

  Frågestund

  Under frågestunden frågade Sverigedemokraterna om det kloka i att låta kinesiska/Hongkong baserade bolag sköta Stockholms hamn och den blivande storhamnen i Nynäshamn. Kinas expansion i snart sagt hela världen har väckt många undringar hos SÄPO och hos utländska säkerhetstjänster. Det blev ett icke-svar från ansvarigt borgarråd.

  Översiktsplan

  Viktigast för framtiden är den nya översiktsplanen för Stockholms stad. Den ska i stora drag styra byggandet i det växande Stockholm med beräknade 300.000 nya stockholmare 2040. Visionerna är en sammanhängande stad, god offentlig miljö, klimatsmart etc. Focusområdena är Farsta, Kista-Järva, Hagsätra – Rågsved och Skärholmen. Efter en lång diskussion med förslag om diverse ”rättelser” antogs majoritetens förslag.

  Nytt skolprogram

  Ett nytt skolprogram som nu inkluderar förskolan antogs. Likvärdigheten, det vill säga en god och likvärdig utbildning, oavsett var eleverna bor, var det bärande temat. (Hur det blir med placeringar, bussning av barn vet ingen).

  Förstärkning längs Söder Mälarstrand; Pålsundet

  Södra stranden av Pålsundet (mellan Långholmen och Södermalm) är en idyll med sina bryggor och båtar. Här måste enligt både majoriteten och alliansen träden huggas ner, omfattande schaktningar genomföras, och betongfundament användas – allt för att undvika sättningar och jordskred vid kompletterande cykelbanor och biltrafik.  Förvånande var att miljöpartiet helt slöt upp bakom majoritetens linje. Diskussionen blev något förvirrad, vilket ledde till att Sverigedemokraterna såg sig föranlåtna att rösta på avslag då man ansåg ingreppen kring Pålsundet var allt för omfattande, dock förgäves.

  Trygghets- – och säkerhetsprogram

  Inget ämne har väl som rubricerade diskuterats lika ofta i fullmäktige.

  Nu fanns ett programförslag att ta ställning till. Både majoriteten och alliansen kör med samma gamla lok på samma gamla spår, det vill säga fler poliser, ordningsvakter (här bråkades om vem som föreslår flest), fler kameror. Men framförallt förebyggande socialt arbete, eller med andra ord mer resurser till socialtjänsten. Sverigedemokraterna ansåg att polisen inte ska ta ett steg tillbaks. Man borde ta lärdom från specialpolis i Frankrike, Guardia Civil i Spanien och Karabinjärer i Italien. Eftersom mycket när det gäller trygghet och säkerhet ligger utanför den kommunala kompetensen blir debatten i fullmäktige lite av ett självspelande piano med bara en melodi.

  Östermalms saluhall

  Nu var tiden långt liden och återstående byggnadsärenden m.fl. gick snabbt.

  I ett ärende: Upprustning och renovering av Östermalms saluhall där kostnaderna stiger mot miljarden framförde Sverigedemokraterna berättigad kritik mot dålig planering, dålig organisation, dåliga förberedande tekniska undersökningar mm. Precis som köttbärarna i statyn på Östermalmstorg bär sina bördor måste dock skattebetalarna fortsätta att bära sina bördor. Projektet kan inte stoppas.

   

  Per Ossmer, gruppledare

 • Kommunfullmäktige 29 januari – naturreservat i Årsta

  Av westmont den 31 januari, 2018
  0

  Årets första sammanträde med kommunfullmäktige tillhörde väl inte de mest publikdragande, men åtminstone på sikt fattades många beslut av betydelse för stockholmarna.

  Under frågestunden väckte Sverigedemokraterna frågan om varför staden upphandlar entreprenörer som saknar kapital, inte har några anställda och saknar erfarenhet av byggande. Borgarrådet Livh (V) hade inga bra svar och meddelade också plötsligt att staden vad gällde modulhus i Örby (Älvsjömässan) hävt den redan sedan länge försenade entreprenaden. Man kan från SD:s utgångspunkt tro att förseningar inte är något att gråta över, men problemet är att nykomlingarna, som har laglig rätt till bostad, pressas in förbi andra köande för bostad.

  De många besluten gällde bland annat bostäder i Vårberg, Bagarmossen och på Lilla Essingens västra sida (Primusområdet), upprustning av Kulturhuset, upprustning av Globen Arena, jättestor avloppsledning från Bromma till reningsverket i Henriksdal, tunnelbana Akalla – Barkarby. Som förstås var det fråga om miljardbelopp.

  Två frågor fick debatten att flamma upp.

   

  Årstaskogen

  Debatten om Årstaskogen har pågått i många år och argumenten och ställningstaganden har hos partierna växlat som den återkommande lövsprickningen och lövfällningen i skogen.

  Nu lade vänstermajoriteten ett (nytt) förslag om naturreservat. Bra – utom att förslaget innebar en reducering jämfört det senaste förslaget från 2014, dvs mer bebyggelse. Liberalerna stödde majoriteten. SD och Centern stödde det gamla förslaget med större yta. Alla utom Moderaterna var överens om att Årstaholmar skall vara naturreservat.

  Moderaterna menade nu – inte tidigare – att gällande plan-/bygglagstiftning (parkmark etc) var en mer flexibel lösning än att staten, när fråga var om naturreservat, skulle lägga sin näsa i blöt.

  Majoritetens förslag gick igenom. Och hur som helst får Stockholmarna ett värdefullt, centralt naturreservat vid Mälaren och Saltsjön.

   

  Tekniska Nämndhuset

  Kvarteret Klamparen 7, dvs Tekniska Nämndhuset vid Klara Sjö har länge varit en stridsfråga där positionerna växlat. Den borgerliga oppositionen har förordat en flyttning till Söderstadion området och ombyggnation/rivning av nuvarande hus för ombildning till bostäder. För stunden verkar det dock oklart om ett nytt nämndhus kan ligga vid Söderstadion.

  Vänstermajoriteten menar att en renovering kostar 1,1 miljarder, att ett nytt hus på Söder kostar minst två miljarder, att den då inte bebyggda tomten kan säljas för 700 miljoner via Globens upprustning.

  Kalkyler är som bekant kalkyler. De borgerliga i landstinget  har helt orealistiskt spekulerat i att kunna sälja den gamla huvudbyggnaden på Karolinska med ett pris på 10 miljarder. Det blir i bästa fall 2,5-3 miljarder. Tekniska Nämndhusets byggmassa kommer nog inte inbringa de belopp som de borgerliga tänker sig.

  Sverigedemokraterna gick på majoritetens linje, dels av ekonomiska skäl, dels för att de borgerligas uppfattning om att allt blir bättre när Stadens förvaltningar flyttar ut till Akalla eller Skärholmen inte är riktig. Särskilt gäller detta de centrala (bygg) förvaltningar som sitter i Tekniska Nämndhuset och som ofta besöks av ”vanliga” människor. Nu blev det heller inte denna gång ett avgörande. Den borgerliga oppositionen utnyttjade  på nytt sin rätt till minoritets återremiss för ännu fler utredningar.

   

  Per Ossmer, gruppledare

 • Kommunfullmäktige 11 december – en ganska julgemytlig stämning

  Av westmont den 12 december, 2017
  0

  Stämningen under årets sista kommunfullmäktige i Stockholms stad var en ganska julgemytlig tillställning. Konkurrensverket är missnöjt vilket Sverigedemokraterna hade tagit fäste på och frågade under frågestunden varför konkurrensverket upprepade gånger krävt viten av staden för slarvig (direkt)upphandling. Tyvärr så fick vi inget egentligt svar från finansborgarrådet Karin Wanngård mer än att rutinerna skulle bli bättre.

   

  Bättre uppförande hos förtroendevalda och anställda genom styrprogram

  Det skall gälla två så kallade styrprogram för förtroendevalda och personal inom Stockholms stad. Och då hamnar vi i de högre sfärerna:

   

  Program för barns rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

  Programmet grundar sig på FN:s barnkonvention som förväntas bli svensk lag 2020. Utgångspunkten för programmet är tesen om ”barnets bästa”.

   

  Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

  Vad som eftersträvas är ett ”Stockholm för alla” med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

   

  Båda programmen utgör omfattande regelverk. Alliansen som var positivt inställd, ställde i ett särskilt uttalande frågan om inte det hela blev något överdimensionerat för den praktiska verksamheten.

   

  Medborgarhuset

  Renoveringen av Medborgarhuset som vid byggandet 1939 kostat några tiotals miljoner har blivit något av en skräckhistoria. Kostnaderna har ökat från 270 miljoner, till 485, till 670 miljoner och är idag uppe i drygt 1000 miljoner kronor (en miljard).  Forsgrenska badet som stängde 2016 blir klart – i bästa fall 2020.

  Någon borde ställas till ansvar – tyckte undertecknad. Men så blir det som bekant inte i politiken och när det gäller skattebetalarnas pengar. Det är svårt att stoppa ett beslutat projekt och nu går renoveringen vidare.

   

  Utomhusbad på Järvafältet

  Badet kostar (i nuläget) 310 miljoner kronor och ska inte bara vara ett bad utan är tanken är att det också ska vara en samlingsplats för boende i området. En fördel kan vara att den viktiga simkunnigheten, som är dålig bland de boende, ökar. SD varnade för ordningsstörningar liknande de vid Eriksdalsbadet.

  SD har vid olika tillfällen krävt simhallar och bad för de många i Stockholm som är bosatta på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm och som vill få bättre valuta för sina skattepengar. För dessa ändamål borde stadens pengar användas och Sverigedemokraterna röstade, som enda parti, nej till Järvabadet.

   

  SD kansliet i Stadshuset önskar

  God Jul och Gott Nytt År!

   

  Per Ossmer, gruppledare